logo fafo 194x64
Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter

Ordrenummer:

423

Mona Bråten og Ove Langeland

Fafo-rapport 423
ISBN 82-7422-413-2
ISSN 0801-6143

2003

Nettutgave

(pdf 938 kB)

Denne rapporten sammenfatter erfaringer med ulike lønns- og belønningssystemer i norske bedrifter i noen utvalgte næringer. Prosjektet fokuserer på tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter, og det tar utgangspunkt i tre problemstillinger:
• Er det forskjell på hvilke ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger som brukes i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?
• Varierer motivene for å bruke ulike ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?
• Virker ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger på ulike måter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B