logo fafo 194x64
Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden

Ordrenummer:

358

Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 358
ISBN 82-7422-340-3
ISSN 0801-6143

2001

Nettutgave

(pdf 496 kB)

Arbeidsmarkedet i kommunal sektor står overfor vesentlige utfordringer i årene fremover. Vi kan vente oss stadig sterkere kamp om arbeidskraften, og et stigende behov for å beholde de som allerede er sysselsatt. Presset på kommunal sektor i form av effektivisering og rasjonalisering vil også øke. I denne sammenhengen fremstår lønnsdannelsen og tariffavtalestrukturen som mulige midler for å bli bedre rustet enn i dag.

Kommunal sektor i de andre nordiske landene har på ulikt vis allerede gjennomgått vesentlige endringer knyttet til mange av de samme utfordringene som møter norske aktører. I denne rapporten drøftes erfaringer med lønnsdannelse og tariffavtalekonstruksjoner i de andre nordiske landene, for å se om det finnes læringspotensial for norske aktører.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B