logo fafo 194x64
Lønnsdannelsen i staten
Mulige utviklingsbaner

Ordrenummer:

513

Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 513
ISBN 82-7422-520-1
ISSN 0801-6143

2006, 70 s

Nettutgave

(pdf 437 k)

Rapporten tar opp en rekke sider ved lønns- og forhandlingssystemet i staten. De to viktigste spørsmålene som drøftes, er:
• Hva om statens hovedtariffavtaler var ulike etter motpart?
• Hva om vesentlig mer av lønnsdannelsen foregikk lokalt?
Til drøftingen nyttes innsikt fra andre forhandlingsområder i Norge, samt fra den sterkt desentraliserte lønnsdannelsen i den svenske staten. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B