Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Med rett til å lære og plikt til å delta
En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere

Fafo-rapport 2007:34
ISBN 978-82-7422-601-2
ISSN 0801-6143

2007, 242 s

Nettutgave English summary

(pdf 7.59 mb)

Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og innvandrere ble innført 1. september 2004. To år senere har kommunene gjort seg en rekke erfaringer med ordningen, og nærmere 4000 deltakere er nå ferdige med et program og på vei ut i norsk arbeids- og samfunnsliv. I denne rapporten rettes søkelyset mot norske kommuners iverksetting av introduksjonsordingen og mot hvordan det så langt er gått med de deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogram i den perioden ordningen har vært obligatorisk. Rapporten bygger på en kombinasjon av registerdata, spørreundersøkelser, fokusgrupper og kvalitative intervjuer.

Ordrenummer:

20034