Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold

Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 329

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Rapporten analyserer hvordan de ansattes vilkår for medbestemmelse og innflytelse er blitt påvirket av grenseoverskridende fusjoner og oppkjøp i de nordiske finanskonsernene MeritaNordbanken, Den Danske Bank og Skandia, og innenfor den strategiske alliansen mellom FöreningsSparbanken, Aktia og Sparebank 1 Gruppen. De fire tilfellene representerer ulike integrasjonsstrategier og har ulike filosofier for hvordan de ansatte skal involveres i foretakets beslutningsprosesser. Rapporten presenterer også en oversikt over de formale reglene for ansattes rett til medbestemmelse i finanssektoren i de nordiske land. Bare MeritaNordbanken har utviklet et medbestemmelsessystem som står i forhold til graden av overnasjonale beslutninger som har effekter på de ansatte arbeidsforhold. Det er derfor en utfordring for det nordiske faglige samarbeidet innenfor finanssektoren å styrke samarbeidet mellom nasjonale fagforeninger og tillitsapparat, og å øke mulighetene for påvirkning i forhold til de forskjellige overnasjonale konsernledelser.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 329