logo fafo 194x64
Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold

Ordrenummer:

329

Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 329
ISBN 82-7422-307-1
ISSN 0801-6143

2000

Nettutgave

(pdf 643 kB)

Rapporten analyserer hvordan de ansattes vilkår for medbestemmelse og innflytelse er blitt påvirket av grenseoverskridende fusjoner og oppkjøp i de nordiske finanskonsernene MeritaNordbanken, Den Danske Bank og Skandia, og innenfor den strategiske alliansen mellom FöreningsSparbanken, Aktia og Sparebank 1 Gruppen. De fire tilfellene representerer ulike integrasjonsstrategier og har ulike filosofier for hvordan de ansatte skal involveres i foretakets beslutningsprosesser. Rapporten presenterer også en oversikt over de formale reglene for ansattes rett til medbestemmelse i finanssektoren i de nordiske land. Bare MeritaNordbanken har utviklet et medbestemmelsessystem som står i forhold til graden av overnasjonale beslutninger som har effekter på de ansatte arbeidsforhold. Det er derfor en utfordring for det nordiske faglige samarbeidet innenfor finanssektoren å styrke samarbeidet mellom nasjonale fagforeninger og tillitsapparat, og å øke mulighetene for påvirkning i forhold til de forskjellige overnasjonale konsernledelser.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B