logo fafo 194x64
Næringslivets favorittkommuner 1996
Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet

Ordrenummer:

206

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 206
ISBN 82-7422-166-4

1996

Nettutgave

(pdf 863 kB)

Hvor tilfreds er bedriftsledere med det kommunale tjenestetilbudet og kommunens næringspolitiske innsats? Hvor viktige er ulike kommunale tjenester og tjenesteytere for næringslivet? Dette er problemstillinger som tas opp i en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i 73 av de største norske kommunene. Rapporten er en oppfølging av et tilsvarende prosjekt fra 1994. I denne undersøkelsen er alle landets fylker representert med minst tre kommuner, og tilsammen er 3414 bedriftsledere bedt om å vurdere kommunens innsats på områdene næringspolitikk, tjenestetilbud og servicenivå i kommuneadminstrasjonen. Oppdragsgiver for prosjektet er Næringslivets hovedorganisasjon.

De viktigste spørsmålene som stilles i rapporten er:

    Hvilke kommunale tjenester er viktige for bedriftene, og hvor tilfreds er de med dem?
    Hvor viktig er ulike aspekter av den kommunale næringspolitikken, og hvor tilfreds er bedriftene med måten den utøves på?
  • I hvor stor grad kjenner bedriftene til den kommunale næringspolitikken, og hvor stor andel av bedriftene har benyttet støtteordninger/deltatt i næringsutvikling?
  • Er politikere og kommunale etater av betydning for bedriftene, og hvor tilfreds er de med disse tjenesteytere?
  • Er næringslivet tilfreds med servicenivået i kommuneadministrasjonen?
  • I hvilke kommuner er bedriftene mest fornøyd med tjenestetilbudet?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B