logo fafo 194x64
Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem

Ordrenummer:

235

Mona Bråten

Fafo-rapport 235
ISBN 82-7422-201-6

1997

Nettutgave

(pdf 1,69 MB)

Måten de ansatte belønnes på er sentralt i alle virksomheter. Lønnsavtalene utformes for å regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Endringer i lønnsavtalen er derfor et konkret virkemiddel som virksomhetene ofte velger i et forsøk på å oppnå nye mål, eller for å tilpasse seg endringer i omgivelsene.

I Norge, såvel som internasjonalt, har det de senere årene vært en økende interesse for endringer i lønnssystemene og for hvordan «nye» lønnssystem kan og bør utvikles for å imøtekomme virksomhetenes omstillings- og kompetansebehov. Det er imidlertid gjort få bedriftsstudier.

I denne rapporten rettes søkelyset mot en industribedrift hvor partene har erstattet et lønnssystem basert på individuell akkord med et lønnssystem der kompetanse og personlig egnethet er grunnlaget for lønn. Hensikten har vært å bruke lønn som et virkemiddel for å motivere de ansatte til læring og utvikling av kompetanse i forbindelse med jobben. Hovedspørsmålet vi drøfter i denne rapporten er hvilke organisatoriske effekter en oppnår med å bruke et kompetansebasert lønnssystem for ufaglærte industriarbeidere. Hvilke effekter bruken av personvurderinger og medarbeidersamtaler gir som en metode for å fastsette individuelle lønnstillegg, blir også diskutert.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B