logo fafo 194x64
Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid

Ordrenummer:

202

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-rapport 202
ISBN 82-7422-161-3

1996

Nettutgave

(pdf 855 kB)

Denne rapporten er utarbeidet for Norsk Tjenstemannslag som en del av organisasjonsprosjektet som ble vedtatt av forbundets landsmøte i 1994. Rapporten beskriver situasjonen i NTLs organisasjonsledd og skisserer problemer og utfordringer for framtidig organisasjonsmodell og forbundets øvrige arbeid.

  • Hvilke oppgaver bruker organisasjonsledd på ulike nivåer tid på?
  • Hvordan er medlemsutviklingen og verve- og rekrutteringssituasjonen?
  • Samarbeider lokale organisasjonsledd med andre arbeidstakerorganisasjoner på arbeidsplassen?
  • Hvilken kontakt er det mellom NTLs organisasjonsledd og fagbevegelsens øvrige organer på regionalt nivå?
  • Hvordan bruker organisasjonsledd på ulike nivåer sin andel av kontingentinntekten?
  • Hvilke skoleringstiltak deltar forbundets medlemmer og tillitsvalgte i, hvor mange deltar og hvordan finansieres disse tiltakene
  • Hvor mange organisasjonsledd har problemer med å få medlemmer til å påta seg tillitsverv?
  • Hvordan vurderer avdelinger og foreninger tilgjengeligheten til og hjelpen fra landsforening og forbundskontor?

Rapporten er blant annet basert på en spørreundersøkelse i avdelinger og foreninger og intervjuer med tillitsvalgte i de største landsforeningene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B