logo fafo 194x64
Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Ordrenummer:

20623

Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg

Fafo-rapport 2017:15
ISBN 978-82-324-0374-5
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 4586 kB)

Tema for denne rapporten er hvilke tariffmessige konsekvenser som følger av de senere års omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver. Datagrunnlaget er hentet fra offentlig statistikk samt seks forskjellig casestudier fra henholdsvis pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Hvilke konsekvenser har endringene hatt for de ansatte, for tariffavtalene, avtaledekningen, tillitsvalgtes rolle og fagforbundenes forhandlingsmakt? Rapporten er finansiert av LO.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B