logo fafo 194x64
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Ordrenummer:

518

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 518
ISBN 82-7422-526-0
ISSN 0801-6143

2006, 76 s

Nettutgave

(pdf 389 kB)

Tema for rapporten er arbeidstakerorganisering og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv. Blant de spørsmål som stilles, er: Hva er status når det gjelder disse kollektive institusjonenes tilstedeværelse i arbeidslivet? Hvor store forskjeller er det mellom ulike deler av norsk arbeidsliv? Hva kjennetegner arbeidstakere som ikke er organisert, og hvilke utfordringer møter organisasjonene som ønsker å nå disse? Hvordan er styrkeforholdet mellom de ulike hovedorganisasjonene? I rapporten ser vi også på utviklingen over tid. Er det slik at de kollektive institusjonene er i ferd med å svekkes i norsk arbeidsliv? Eller er det slik at man fortsatt kan rapportere om stabil tilstedeværelse?
Datagrunnlaget er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 2. kvartal 2004. I tillegg benyttes data fra tidligere arbeidskraftundersøkelser samt registeropplysninger fra arbeidstakerorganisasjonene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B