logo fafo 194x64
På vei mot et nytt forsvar
Virkninger for de ansatte

Ordrenummer:

354

Kari Folkenborg og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 354
ISBN 82-7422-336-5
ISSN 0801-6143

2001

Nettutgave

(pdf 1,64 MB)

Det norske Forsvaret står overfor store endringer. Flere tjenestesteder skal legges ned, andre står overfor store omstillinger. Antall ansatte skal reduseres med mellom 4000 og 6000. Dette innebærer at et betydelig antall ansatte blir overtallige og må slutte. Mange av dem som blir igjen må regne med å flytte, pendle eller ta fatt på nye arbeidsoppgaver hvis de ønsker å fortsette i Forsvaret.

Denne rapporten kartlegger konsekvensene av omstillingene for ansatte og deres familier. Blant spørsmålene som er stilt er:

    Hvem blir berørt av omstillingene, og hvor mange regner med at de kommer til å slutte?
    Hvilke konsekvenser vil det få hvis ansatte blir overtallige og må finne seg en annen jobb enten i eller utenfor Forsvaret?
    Hvor mange vil søke de avgangsstimulerende virkemidlene, og hvor tilfredse er de ansatte i Forsvaret med disse?
    Hvordan vurderer ansatte og deres familier flytting eller pendling?
    Har omstillingsplanene belastet miljøet på arbeidsplassene, og hvordan ser de forsvarsansatte på de planlagte omstillingene?

Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse blant LO-organiserte i Forsvaret og deres ektefeller/samboere. Oppdragsgivere for prosjektet har vært Fellesforbundet, Norges Offisersforbund, Norsk Tjenestemannslag og LO Stat.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B