logo fafo 194x64
Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?

Ordrenummer:

20076

Mona Bråten

Fafo-rapport 2008:34
ISBN 978-82-7422-644-9
ISSN 0801-6143

2008, 96 s

Nettutgave

(pdf 764kb)

Denne rapporten gir en bred gjennomgang av status og utfordringer for personvernet i arbeidslivet. I kjølvannet av den teknologiske utviklingen som gjør det mulig med nye og mer raffinerte former for kontroll og overvåking, kommer spørsmål om hensynet til individenes integritet og om personvernet er under press. Spørsmålene som drøftes i rapporten er: Hvordan defineres ansattes rett på personvern i arbeidsforholdet, og hvordan står dette i forhold til arbeidsgivers behov for/rett til å overvåke og kontrollere? Hva sier lov- og avtaleverk? Hva vet vi om utbredelse og type saker? Hvilke gråsoner og dilemmaer kan vi utlede på grunnlag av dette? Rapporten peker også på noen utfordringer fagbevegelsen står overfor på dette området.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B