Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner

Hanne Bogen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 254

Nettutgave

Forskningstema: Innovasjon og organisasjonsutvikling

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Norske kommuner setter i økende grad driften av kommunale tjenester ut til eksterne leverandører, ofte private, kommersielle virksomheter. Både privatisering og konkurranseutsetting er begreper som benyttes i denne sammenheng. Slik driftsutsetting kan skje både med og uten anbud, selv om bruken av anbud blir stadig mer utbredt. Rapporten forsøker å kartlegge omfanget av slike driftsformer og hva årsakene er til at kommunene i større grad enn tidligere benytter denne driftsformen. Videre gis en vurdering av hvilke konsekvenser denne driftsformen kan ha, særlig for kostnadsutvikling, kvalitetsutvikling og kommunalt og privat ansattes arbeidsforhold.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 254