logo fafo 194x64
Samarbeid og selvstendighet
Norsk Lærerlags alliansesituasjon

Ordrenummer:

157

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 157
ISBN 82-7422-111-7

1993

(pdf 1,5 MB)

Som landets største frittstående arbeidstakerorganisasjon kan Norsk Lærerlag velge mellom ulike samarbeidsformer. Alliansealternativene spenner fra sak-til-sak samarbeid på fritt grunnlag til innmelding i en av hovedorganisasjonene. Denne rapporten drøfter Norsk Lærerlags alliansesituasjon.

Følgende problemstillinger blir reist:
  • Hvilke forhold er det viktig å øve innflytelse på, og hvordan kan en allianse bidra til dette
  • Hvilke føringer på alliansevalg legger dagens forhandlingsordninger, og hvordan kan disse endre seg
  • Hvilke nasjonale og internasjonale kanaler til politisk og yrkesfaglig innflytelse finnes, og er adgang til disse avhengig av bestemte alliansevalg
  • Hva kjennetegner de ulike hovedorganisasjonene
  • Utfordringer og allianser i et scenarioperspektiv

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B