Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura

Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2009:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Kristin Alsos

Gilde/Nortura har siden 2000 håndtert omstillinger ved flere av sine produksjonsanlegg, og om lag 1500 ansatte i ulike deler av bedriften har vært omfattet av nedbemanninger. Som et utgangspunkt for prosessen var begge parter i konsernet enige om å bruke virkemidler som skulle bidra til nye jobber, og ikke sluttpakker. I dag har omtrent 90 prosent av de berørte fått ny jobb i eller utenfor konsernet. I denne rapporten kartlegges og analyseres omstillingsprosessen, og vi peker på tre elementer som har bidratt til de gode resultatene:
• Det ble etablert en egen omstillingsavtale (Gardermoenavtalen) mellom konsernet og fagforeningen, med retningslinjer for nedbemanning.
• Det ble bestemt å etablere lokale partssammensatte styringsgrupper og jobbsentre med ansvar for prosessen når anlegg skulle nedbemanne eller nedlegges.
• Det ble opprettet en egen støttegruppe på konsernnivå – Team Personalstøtte – som har bidratt aktivt i styringsgruppene gjennom hele omstillingsperioden.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20101