Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Sykefravær i butikker innenfor COOP
Evaluering av tiltakene kollektiv bonus og utvidet egenmelding

Anders B. Fyhn

Fafo-rapport 389

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Rapporten omhandler gjennomføringen av og resultatene fra et sykefraværsprosjekt som ble gjennomført i 34 dagligvarebutikker i tre av COOPs bedrifter. I prosjektet har det blitt prøvd ut to tiltak over en toårsperiode for å redusere korttidsfraværet (fraværet innen arbeidsgiverperioden):

• Kvartalsvis utbetaling av kollektiv bonus når det var nedgang i fraværet i en butikk i arbeidsgiverperioden sammenlignet med det samme kvartalet året før, og
• utvidet egenmelding i kombinasjon med en slik kollektiv bonusordning.

De deltakende butikkene ble delt inn i tre grupper, hvor én gruppe kun hadde tiltaket kollektiv bonus, én gruppe butikker hadde begge tiltakene, og én gruppe hadde ingen tiltak og fungerte som kontrollgruppe. Hovedmålet for rapporten er å undersøke om en ordning med kollektiv bonus alene, og en ordning med kollektiv bonus i samspill med retten til utvidet egenmelding, bidrar til lavere sykefravær. Dette gjøres ved å sammenligne utviklingen av det faktiske sykefraværet i de to tiltaksgruppene med utviklingen i kontrollgruppen. Videre undersøkes det om tiltakene har påvirket holdninger til sykefravær, og forhold på arbeidsplassene som kan ha innflytelse på sykefraværet så vel som sykenærværet.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 389