Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tidligpensjonering og AFP
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

Christer Hyggen

Fafo-rapport 2007:39

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren, Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjonering blant 50–67-åringer innen KS’ tariffområde for 2002–2006. Den bygger på registerdata fra KLP og SPK. Det beskrives endringer i forventet pensjoneringsalder, endringer i pensjoneringsrater etter alder og bruk av de ulike tidlipensjoneringsordningene uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen. Det presenteres også forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, bedrifter og skoler med hensyn til alder, kjønn og yrke. Rapporten presenterer egne analyser av forventet pensjoneringsalder og bruk av ulike tidligpensjonsordninger for energiverksansatte forsikret i KLP.
Rapporten er en oppdatering av Fafo-rapport 509 Pensjonering før fylte 67 år.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20039