logo fafo 194x64
Tradisjon og variasjon
Kontorfunksjonærene i Handel og Kontor

Ordrenummer:

20144

Dag Olberg og Mona Bråten

Fafo-rapport 2009:54
ISBN 978-82-7422-712-5
ISSN 0801-6143

2009, 102 s kr. 202,- Ordrenr: 20144

Nettutgave

(pdf 1.09mb)

Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra et prosjekt om kontoransatte medlemmer i Handel og Kontor, og utviklingen innen industri- og serviceområdet. Forhandlingsavdelingen i HK har pekt på at forbundet møter flere problemer innen industriområdet. Det gjelder blant annet at organisasjonsgraden går ned. De viser til at strukturelle endringer og omstillinger krever en gjennomgang av forbundets strategi. Samtidig peker de på at man på flere områder trenger bedre informasjon om medlemsutvikling, virkningene av omstillinger og avtalesystemets virkemåte. Prosjektet følger opp tidligere undersøkelser av kontorsiden i HK. Det bygger på studier av forbundets medlemsregister og tariffkartotek, en bedriftsundersøkelse, en medlemsundersøkelse og en undersøkelse blant tillitsvalgte.

202,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B