logo fafo 194x64
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Ordrenummer:

20055

Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2008:13
ISBN 978-82-7422-622-7
ISSN 0801-6143

2008

Nettutgave

(pdf 675kb)

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse for 2007 kartlegger medlemmenes deltakelse i og holdninger til egen organisasjon. Undersøkelsen er gjennomført av Fafo på oppdrag av Utdanningsforbundet, og er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra 2004. Knappe 2500 medlemmer har svart på et spørreskjema om medlemskapet.
I undersøkelsen kartlegger vi medlemmenes begrunnelse for medlemskapet, om medlemmene har søkt bistand fra sine tillitsvalgte og om de i så fall er fornøyd med hjelpen de fikk, deltakelse i klubbens aktiviteter, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke informasjonskilder fra og om forbundet medlemmene benytter. I tillegg ser vi på det faglig-pedagogiske engasjementet og medlemmenes holdninger til forbundets politikk på ulike saksfelt. Utdanningsforbundets medlemmer i lederstillinger og deres forhold til medlemskapet er viet spesiell oppmerksomhet i rapporten.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B