logo fafo 194x64
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Ordrenummer:

20359

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten

Fafo-rapport 2014:12
ISBN 978-82-324-0101-7
ISSN 0801-6143

2014

Nettutgave

(pdf 1,15 MB)

Medlemsundersøkelsen 2013 er den fjerde som Fafo har gjennomført for Utdanningsforbundet. Formålet med disse undersøkelsene er å få tilbakemeldinger på organisasjonenes virke. Her kartlegges det hvorfor medlemmene har blitt medlem, hvordan man har blitt medlem, medlemmenes bruk av tillitsvalgtapparatet, deltakelse i det lokale organisasjonsarbeidet, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke kommunikasjons- og informasjonskanaler de foretrekker.

For hver medlemsundersøkelse, har en medlemsgruppe eller tema blitt særlig vektlagt. I 2013 er det de arbeidsplasstillitsvalgte som det har blitt satt søkelys på. Vi spør hvorfor de er blitt tillitsvalgte, om de trives, og hva som er det beste og verste ved å ha verv. Vi ser på hva som kjennetegner arbeidet i klubben og forholdet til medlemmene og arbeidsgiver. Hvilke saker de arbeider med, og om de opplever å få opplæring, støtte og oppfølging fra Utdanningsforbundet, blir også belyst.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B