logo fafo 194x64
Utfordringer og kompetansebehov
En studie av TINE Meieriene

Ordrenummer:

321

Mona Bråten

Fafo-rapport 321
ISBN 82-7422-298-9

1999

Nettutgave

(pdf 1,3 MB)

Meieriindustrien står overfor utfordringer på en rekke ulike områder i dag. En regner med fortsatt konsentrasjon av produksjonen, produktdifferensiering og teknisk modernisering. Sentralt står også rasjonaliseringer og omlegginger i anleggsstrukturen.

Rapporten behandler spørsmål om hvordan kompetansesituasjonen er i TINE Meieriene i dag, og hvordan kompetansebehovet sannsynligvis vil utvikle seg de neste 5–10 årene.

Resultatene fra studien viser at TINE Meieriene er godt dekket med kompetanse på ulike områder i dag, men at de sannsynligvis vil ha et behov for å rekruttere nye medarbeidere fordi aldersavgangen vil bli stor i denne perioden. Det vil bli behov for å rekruttere medarbeidere med kompetanse på ulike fagområder og nivåer. Rapporten anbefaler ulike tiltak for å sikre rekrutteringen til bransjen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B