logo fafo 194x64
Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening

Ordrenummer:

20633

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2017:25
ISBN 978-82-324-0390-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0391-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 84 s, kr 234,- Ordrenr 20633

(pdf 6515 kB)

Butikkjobb er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge arbeidstakere og for de som ikke har eller ikke ønsker særlig utdanning. Varehandelen tar også imot mange via arbeidstrening i regi av NAV. I denne rapporten ser vi på varehandelen som inkluderingsarena:

• Hva ser arbeidsgivere etter når de rekrutterer? Hvordan drives opplæring av
unge arbeidstakere med lite arbeidserfaring?
• Kan man bruke erfaring fra ordinær rekruttering til å skape en god arbeidspraksis
for de som kommer på tiltak i regi av NAV?
• Varehandelen rekrutterer mange ledere internt. Hvordan utdanner man ledere
fra en gruppe arbeidstakere med lite formell utdanning?

Undersøkelsen er initiert av Hovedorganisasjonen Virke og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet i kombinasjon med kunnskapsmidler tildelt Virke fra oppfølgingsgruppa for IA-avtalen.

234,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B