logo fafo 194x64
Lokale forhandlinger under nye betingelser

Ordrenummer:

20694

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2018:45
ISBN 978-82-324-0485-8 ISSN 2387-6859

2018, 97 s, Ordrenr 20694

(pdf 1,2mb)

English summary

I tariffoppgjøret 2016 ble den statlige hovedtariffavtalen delt i to. Reguleringsmekanismer for lønn har siden vært betinget av hvor de statsansatte er organisert. Medlemmer av et akademikerforbund får sine lønnsbetingelser regulert gjennom en tariffavtale, mens resten av de statsansatte får sine betingelser fastsatt gjennom en annen tariffavtale.

Rapporten tar for seg hvorledes Norsk Tjenestemannslags (NTL) forhandlere løste det å gå fra en felles forhandling med en lokal pott på en avtale, til to separate forhandlinger, med forskjellige lønnsregulativer og ulike lønnspotter, ulike innslagsdatoer og forskjellige forhandlingsperioder. Rapporten tar videre for seg utfordringer som oppsto lokalt i de statlige virksomhetene, hvilke grep NTL tok i egne forhandlinger og hvilke økonomiske konsekvenser delingen medførte for medlemmene de forhandlet på vegne av.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B