Skip to main content

Aktivisme og dens moralske og kulturelle bakgrunn: alternativt statsborgerskap og kvinnenes rolle i Kurdistan og diasporaen


ALCITfem er et tverrfaglig forskningsprogram som er forankret i litteraturvitenskap, kulturantropologi, kjønnsstudier og sosiologi. Programmet undersøker hvordan kurderne, som mangler statlige strukturer og statlige institusjoner, har agert utenfor slike strukturer ved å bygge egne kulturelle og sosiale institusjoner i statene de er borgere av.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2021
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Norway Grant

Bærekraftsmål