Skip to main content

Arbeidstilsynets rolle for å sikre et godt arbeidsmiljø


Dette prosjektet vil dokumentere rollen til og arbeidsformene i Arbeidstilsynet. Videre vil vi utrede aktiviteter til interne og eksterne forebyggende tjenester som støtter etterlevelse og fremmer HMS, og til slutt beskriver vi samspillet mellom disse to

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2022
  • Avsluttes:
    september 2023

Oppdragsgiver

  • European Agency for Safety and Health at work

Bærekraftsmål