Evaluering av e-læringslaboratorier i Niger

ADRA Norge gjennomfører programmet «Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE Sahel)» i Mali og Niger med økonomisk støtte fra Norad. SEAQE Sahel jobber for å øke utdanningsmulighetene for alle barn, inkludert fattige og marginaliserte barn, med oppmerksomhet spesielt på jenter og barn med nedsatt funksjonsevne.

Som en del av dette programmet implementerer ADRA et pedagogisk intervensjonsprogram i Niger gjennom å tilby e-laboratorier der elever i grunnskolen har tilgang til nettbrett og andre læringsstasjoner (praktiske spill), for å øve på lesing og regning. Målet er å vurdere virkningen av e-læringslaboratorier og hvordan lærere underviser. Læringsresultatene i laboratorier med nettbrett og interaktive læringsstasjoner skal sammenlignes med skoler uten laboratorier. Prosjektet skal dokumentere resultatene av interaktiv stasjonsbasert læring for leseferdigheter, inkludert verdi for pengene, og læreres tilpasning til endringer i pedagogikken.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2022
  • Avsluttes:
    april 2023

Oppdragsgiver

  • Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon - ADRA. Norge