Følgeforskning av FREMtid for kompetanse 2021-2023

Matindustrien er en voksende næring der digitaliseringen er i hurtig utvikling. Ny teknologi og nytt utstyr stiller stadig økte krav til kompetanse hos de ansatte. Samtidig viser statistikken at stadig færre tar etter- og videreutdanning, og 61 prosent av NHOs medlemsbedrifter i matindustrien melder i 2019 om at de har udekkede kompetansebehov. Målsettingene er å styrke partssamarbeidet, kompetanseoverføring mellom de ansatte, sikre fremtidig konkurransekraft i hver enkelt bedrift og engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

NHO Mat og Drikke

Prosjektperiode

oktober 2021
mars 2023