Aktive prosjekter

Pensjonsforum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret. Interessen for deltakelse i Pensjonsforumet har vært stor, og sentrale aktører innen statsforvaltning, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og finansnæringen er representert i det nye forumet, sammen med forskningsmiljøene.

Følg linken over til egen side om Pensjonsforum 

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Erik Hernæs

Oppdragsgiver(e)

En rekke arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, departementer og offentlige institusjoner, og finans- og forsikringsorganisasjoner

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

april 2007
desember 2025