Aktive prosjekter

Tiltak for varig sysselsetting - en kunnskapsoppsummering

I dette prosjektet skal det lages en kunnskapsoppsummering om forskning på offentlige tiltak som kan bidra til å bedre den varige tilknytningen til arbeidsmarkedet for innvandrere. Vi oppsummerer forskning fra Europa og Canada.


Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad
Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

IMDiProsjektperiode

oktober 2019
januar 2020