Aktive prosjekter

Velferdsordninger for selvstendige

Prosjektet som skal framskaffe mer kunnskap om velferdsordninger for selvstendige næringsdrivende, herunder om selvstendige i større grad bør få rett til inntektssikring enn i dag og hvordan det i så fall kan innrettes.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO Forskning og utvikling

Prosjektperiode

mars 2021
desember 2021