Skip to main content

Levekår blant pensjonister og eldre


Økt levealder og endringer i pensjonssystemet medfører behov for oppdatert og mer kunnskap om eldre og pensjonisters levekår. Formålet med dette prosjektet er todelt. På den ene siden ønsker vi å levere oppdatert, relevant og kvalitetssikret statistikk om eldres inntekt, helse og levekår. På den andre siden vil vi levere detaljerte analyser der vi forsøker å avdekke mulige årsaker til eventuelle forskjeller.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2021
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Pensjonistforbundet