Skip to main content

Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning. Nordic Welfare Research


Nordisk välfärdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med to tematiske utgivelser årlig.

Tidsskriftet publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, slik som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming med videre.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2019
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Nordens välfärdscenter