Skip to main content

Inkludering av funksjonshemmede i internasjonale organisasjoner


Prosjektet undersøker i hvilken grad utvalgte internasjonale utviklings- og humanitære organisasjoner gjennomfører program og prosjekter som inkluderer funksjonshemmede.

Prosjektet følger opp Fafo-report 2017:19 «Tracking inclusion in Norwegian development support to global education», med et bredere globalt perspektiv. Prosjektet vil vurdere hvorvidt nye prinsipper, retningslinjer og verktøy for rapportering bedrer inkludering av funksjonshemmede i arbeidet til tre utvalgte internasjonale organisasjoner: Verdensbanken (WB), UNHCR (Høykommissæren for flyktninger) og UNICEF (FNs barnefond).

Prosjektet vil innhente informasjon fra utvalgte skriftlige kilder og gjennomføre intervjuer med institusjonenes eksperter på inkludering av funksjonshemmede, både på sentralt og nasjonalt nivå. Nasjonal informasjon vil konsentrere seg om Niger og Uganda. Her kan prosjektet også inkludere andre institusjoner som samarbeider med hovedorganisasjonene om inkludering av funksjonshemmede.

Interessante tema er hvordan de nye retningslinjene gir nye muligheter for å inkludere funksjonshemmede, hvordan dette har bedret rapportering av inkludering av funksjonshemmede, og hvor det fortsatt finnes hull og utfordringer i dette arbeidet.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Mona Christophersen

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2021
  • Avsluttes:
    mars 2022

Oppdragsgiver

  • Atlas-alliansen

Bærekraftsmål