Skip to main content

Vanskelig bosettbare – et forprosjekt

Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Prosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, der hensikten er å sikre bosetting og bedre tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, og som vurderes å ha behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Fafo skal som del av forprosjektet gjennomføre en pilotstudie om hvilke utfordringer bydelene har på dette området, samt bidra til å etablere et samarbeid om og en design for hovedprosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2017
 • Avsluttes:
  februar 2018

Oppdragsgiver

 • Oslo kommune ved bydel Alna

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00

  Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

  Fafo-seminar