Skip to main content

Et bærekraftig arbeidsliv for alle - utfordringer og muligheter


Hovedprosjektet - Et bærekraftig arbeidsliv for alle - utfordringer og muligheter - er et prosjekt finansiert av Forte, det svenske forskningsrådet. Prosjektet ledes av Daniel Falkstedt ved Karolinska institutet i Stockholm. Prosjektet har fire ulike arbeidspakker. Fafo deltar i arbeidspakke 4, hvor hovedfokuset er på seniorpolitikk og hvordan tiltak og initiativ på virksomhetsnivå kan få flere til å kunne og ville jobbe lengre. Dette delprosjektet ledes av Katarina Kjellberg ved Karolinska. I tillegg deltar Maria Albin, Annika Lindahl Nordberg, Magnus Linnarud Johansson og Karina Berglund, alle ved Karolinska institutet.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Daniel Falkstedt, hovedprosjektleder, Karolinska institutet

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2022
  • Avsluttes:
    januar 2028

Oppdragsgiver

  • Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, Forte

Bærekraftsmål