Skip to main content

Analyse av fritidstilbud i Bydel Gamle Oslo


Bydel Gamle Oslo (BGO) ønsker økt innsikt i hvordan bydelens fritidstilbud er tilpasset behovene i deres barne- og ungdomsbefolkning. 

BGO ønsker å vite hvordan mangfoldet av fritidstilbud i bydelen brukes, av hvem og hvorfor, og om bydelens barn og unge kjenner til tilbudene som allerede eksisterer. Formålet med oppdraget er å undersøke behovet for å iverk-sette eventuelle forbedringstiltak som endringer i egne tilbud, tildelinger, anbefalinger eller tilskuddsmidler til frivillige lag eller foreninger.

Forskere

Tidligere ansatt

Lise Lien

Fafo
Tidligere ansatt

Jon Helgheim Holte

Fafo
  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2020
  • Avsluttes:
    april 2022

Oppdragsgiver

  • Bydel Gamle Oslo

Bærekraftsmål