Skip to main content

Finansiering av lærlinger


Fafo skal gjennomføre en utredning av en innbetalingsordning for lærlinger.

I utredningen skal vi kartlegge bruken av innbetalingsordninger i andre europeiske land og diskutere styrker og svakheter ved ulike modeller for finansiering av lærlinger.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2019
  • Avsluttes:
    desember 2021

Oppdragsgiver

  • Byggenæringens Landsforening (BNL)

Bærekraftsmål