Fullførte prosjekter

Arbeidskraft- og kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien

Spørreundersøkelse blant bedrifter i mat- og drikkeindustrien om deres behov for arbeidskraft og kompetanse framover, eventuell rekruttering fra utlandet og videreutvikling av egne medarbeidere.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

NHO

Prosjektperiode

oktober 2007
oktober 2008