Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis

Fafo skal undersøke hvordan kommunene knytter faktiske arbeidsmiljøutfordringer til det systematiske HMS-arbeidet og hvilken betydning HMS-systemene har for organisering, planlegging og utføring av arbeidet.

Prosjektet skal belyse hvordan arbeidsmiljøarbeid best kan gjøres i kommunal sektor, både for å hindre arbeidsrelatert uhelse og for å knytte arbeidsmiljøarbeidet tettere til virksomhetens resultater. Prosjektet skal levere konkrete eksempler på god praksis, og gi en utdypet forståelse for konsekvensene av dagens regelverk.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:31
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

mars 2018
september 2018