Barn og familie av mislykkede migranter i Moldova

Prosjektleder

Anette Brunovskis

Prosjektdeltaker(e)

Anette Brunovskis

Oppdragsgiver(e)

UiO

Prosjektperiode

februar 2009
oktober 2010
91059