Fullførte prosjekter

Barn og unge i lavinntektsfamilier

Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

juli 2004
oktober 2004
80995