Fullførte prosjekter

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2

I denne modulen rettes søkelyset mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Dette er andre modul i et prosjekt for Fagforbundet om barne- og ungdomsarbeideren. Søkelyset rettes mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Formålet med denne undersøkelsen er å få ny kunnskap om i hvilken grad barne- og ungdomsarbeiderne får tatt i bruk sin fagkompetanse og hvilken betydning dette har for arbeidsorganisering, kompetanse og kvalitet, sett fra fagarbeiderens, ledelsens og andre ansattes ståsted.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole

Fafo-notat 2014:10
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
En kunnskapsstatus

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

mars 2016
desember 2016