Fullførte prosjekter

Barne- og ungdomspsykiatri, utforming og utvikling

Postdoktorprosjekt som skal være en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge i perioden 1945 til 2000, og den politiske prossessen som ligger bak denne utviklingen. Hovedproblemstillingene er: 1) utformingen av de institusjonelle rammene, 2) relasjonene til andre hjelpetjenester og 3) den faglige utviklingen knyttet til organiseringen av arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

juli 2002
juni 2005