Baseline study for ‘Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative (CISCI)’

Prosjektleder

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Tewodros Aragie Kebede

Oppdragsgiver(e)

UNDP

Prosjektperiode

mai 2012
desember 2012
91335