Fullførte prosjekter

Bedre levekår for Rom i Oslo

Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:50
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo


Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve


Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdepartementetProsjektperiode

januar 2014
juni 2014
82002