Fullførte prosjekter

Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen

Kartlegging av andelen kvinnelige ledere og holdning til kvinnelige ledere i byggebransjen. Undersøkelsen er en gjentagelse av tilsvarende undersøkelser i 2005 og 2007.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Byggekostnadsprogrammet

Prosjektperiode

januar 2009
mars 2009