Fullførte prosjekter

Deltid blant kvinner med innvandrerbakgrunn

Arbeidstid blant innvandrede kvinner i Norge

En registerbasert analyse av overganger fra deltid og heltid og fra deltid og ut av lønnet arbeid.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Eksterne forskere

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

november 2013
august 2014