Fullførte prosjekter

Developments in Estonia and Latvia

Prosjektet følger opp tidligere forskning om levekår i Baltikum. I dette tre-årige samarbeidet mellom Fafo, Universitetet i Tarttu og Universitetet i Latvia skal sosialpolitiske endringer i Estland og Latvia studeres. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd innenfor programmet for samarbeid med kandidat- landene til EU.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

september 2002
januar 2007
80886