Fullførte prosjekter

Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker, i samarbeid med de 8 hovedorganisasjonene i arbeidslivet å få gjennomført en holdnings- og erfaringsundersøkelse blant arbeidsgivere og tillitsvalgte i offentlige og priovate virksomheter om mangfold og li kestilling i arbeidslivet.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:32
Beret Bråten og Olav Elgvin
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning

Oppdragsgiver(e)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

desember 2013
mai 2014