Fullførte prosjekter

Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet

Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Hva som er kvalitet i barnehagen og hvordan slik kvalitet kan måles, er omdiskutert. Barnehagelov og rammeplan pålegger barnehager å vurdere sin virksomhet. Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Dette innebærer at en ekstern vurderingsgruppe undersøker barnehagers praksis på nærmere utvalgte områder, uttaler seg om hva som er bra og hva som må utvikles, og kommer med anbefalinger om ønsket praksis. Utdanningsdirektoratet skal utvikle et verktøy for ekstern barnehagevurdering, derfor ønsker de en undersøkelse av hvordan dette praktiseres lokalt og hva som er erfaringene med metoden. Fafo skal gjennomføre denne undersøkelsen om lokale erfaringer med ekstern barnehagevurdering.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?

Prosjektledelse

Beret Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet.

Prosjektperiode

februar 2016
juni 2016